Mes, UAB PROTEMA (toliau – Agentūra, Mes), gerbiame Jūsų privatumą. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos Agentūra renka ir tvarko Jums naudojantis Agentūros teikiamomis paslaugomis, taip pat interneto svetaine www.a123.agency.

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta su jumis sudarytose sutartyse.

Agentūra tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Agentūra tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti ir juos saugo tik tiek laiko, kiek būtina numatytiems tikslams pasiekti.

Jūs visada galite susisiekti su Agentūra el. paštu info@a123.agency, jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • Komunikacijos paslaugų suteikimo tikslais 

Jei Jūs esate Agentūros potencialus klientas ar klientas mes tvarkome Jūsų asmens duomenis sutarčių sudarymo, vykdymo ir pinigų plovimo prevencijos reikalavimų įvykdymo tikslais.

 • Jus dominančių pasiūlymų pateikimo tikslais

Kai Jūs pageidaujate gauti informaciją apie Agentūros teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus, gauti naujienas apie Agentūros vykdomą veiklą, Mes tvarkome Jūsų pateiktus kontaktinius asmens duomenis. Bet kada galite atsisakyti šios paslaugos, parašydami Agentūra el. paštu info@a123.agency.

 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Informuojame, kad Agentūra, vykdydama savo veiklą, pasitelkia paslaugų teikėjus. Tai yra informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, vertimo paslaugas teikiančios įmonės ir kiti subjektai, teikiantys Agentūrai būtinas paslaugas. Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina šioms paslaugoms.

Su Jūsų sutikimu asmens duomenys gali būti perduodami teisės žinynams teisinių paslaugų kokybės įvertinimo tikslu.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei tai yra privaloma pagal taikytinus teisės aktus.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.). Duomenys, susiję su Jūsų pateiktomis užklausomis, tvarkomi 2 metus. Esamų klientų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol jie neišreiškia prieštaravimo tokiam duomenų tvarkymui. Kitų asmenų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 3 metus nuo sutikimo gavimo, nebent sutikimas atšaukiamas anksčiau.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE

Agentūros interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Agentūra, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

 • gauti informaciją apie tai, ar Agentūra tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;
 • atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus Agentūra privalo toliau tvarkyti šiuos asmens duomenis;
 • prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, Agentūrai nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei Jums kyla neaiškumų ar klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite pirmiausia su Mumis el. paštu info@a123.agency.

 

JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 • Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikti Agentūrai el. paštu info@a123.agency.
 • Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.
 • Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

 

GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA 

Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

 

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jeigu turite su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su Mumis – UAB Protema.

El. paštas: info@a123.agency

 

POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti Politiką. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime Agentūros interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas 2020-05-28

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant pritaikyti svetainės turinį prie jos lankytojų poreikių, Mūsų interneto svetainėje www.a123.agency taip pat gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai užtikrina saugų ir efektyvų svetainės veikimą, analizuoja Jūsų įpročius ir leidžia pasiūlyti Jums aktualų turinį. Slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, jeigu Jūs patvirtinate savo sutikimą iššokančiame svetainės pranešime.

Jeigu nebesutinkate su slapukų naudojimu, Jūs bet kuriuo metu savo naršyklėje galite pašalinti išsaugotus slapukus. Turite atminti, kad apribojus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos. Detalias instrukcijas apie slapukų nustatymų keitimą įvairiose naršyklėse rasite adresu www.aboutcookies.org.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko galiojimo trukmė Slapuko aprašymas
_ga 2 metai Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie svetainės aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje.
_gat 1 min. Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
_gid 24 val. Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti apie apsilankymo trukmę, naršyklę ir kt.
gatsby-gdpr-google-analytics 1 metai Vartotojo sutikimas su slapukų taisyklėmis